Festes

Festes Majors

El Calendari de festes de Catalunya, mostra per cada mes, les festes de pobles i ciutats de Catalunya.


Foto de flors

Festes per estacions

Coincideixen les festes per estacions, cada any es repeteixen per les mateixes dates les festes de cada poble o ciutat.

Fires medievals a Catalunya

Recopilatari anual de les fires miedevals del 2021. Cara any anirem actualitzant el calendari, pero aproximadament les fires anuals son per les mateixes dates.